Εκδηλώσεις

Επεμβατική Νεφρολογία – Ο ρόλος του Νεφρολόγου και του Αγγειοχειρουργού

Η παρεμβατική Νεφρολογία αφορά στην τοποθέτηση δίαυλων καθετήρων σε κεντρικά φλεβικά στελέχη, με ή χωρίς υποδόρια πορεία, σε ασθενείς που θα υποβληθούν σε αιμοκάθαρση ή αφαίρεση, στη τοποθέτηση περιτοναϊκών καθετήρων

Περισσότερα »

Σπειραματοπάθειες: Νεότερα Δεδομένα – Συζήτηση περιστατικών

Η Ημερίδα έχει σκοπό την συνεχή ενημέρωση επί των εξελίξεων στη παθογένεια και στις νέες θεραπευτικές παρεμβάσεις στο τομέα των σπειραματοπαθειών, που παρέχουν τη δυνατότητα βελτίωσης του προσδοκώμενου αποτελέσματος, στη

Περισσότερα »

Γυναίκα και νεφρός

Η Ημερίδα διεξάγεται στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Νεφρού, καθότι η ημέρα αυτή φέτος είναι αφιερωμένη στη γυναίκα και περιλαμβάνει ποικιλία σημαντικών θεμάτων που αφορούν το γυναικείο φύλο και ειδικότερα

Περισσότερα »