Διοικητικό Συμβούλιο

Δρ. Κυριάκος Ιωάννου (Πρόεδρος)

Δρ. Αλεξία Παναγίδου (Αντιπρόεδρος)

Δρ. Ανδρέας Κουρουκλάρης (Γραμματέας)

Δρ. Χρυσούλα Πιπιλή (Ταμίας)

Δρ. Λάκης Γιουκκάς (Μέλος)

Δρ. Παύλος Γεωργίου (Μέλος)