Διοικητικό Συμβούλιο

Δρ. Κυριάκος Ιωάννου (Πρόεδρος)

Δρ. Γιάννης Αθανασίου (Αντιπρόεδρος)

Δρ. Ανδρέας Σολουκίδης (Γραμματέας)

Δρ. Μαρία Κκολού (Ταμίας)

Δρ. Αλεξία Παναγίδου (Μέλος)

Δρ. Γιώργος Τουλκερίδης (Μέλος)