Κατευθυντήριες Οδηγίες

Η Νεφρολογική Εταιρεία Κύπρου (ΝΕΚ) βρίσκεται αυτή την στιγμή σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλειας Υγείας (Ο.Α.Υ.) για την δημιουργία και την εφαρμογή στοιχειοθετημένων Εθνικών Κατευθυντήριων Οδηγιών.

Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα βρείτε σε αυτή την ιστοσελίδα παραπομπές σε διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, καθώς και σε παλαιότερες κατευθυντήριες οδηγίες του υπουργείου υγείας.Οξεία Νεφρική Βλάβη

KDIGO Acute Kidney Injury (AKI)

KDOQI Acute Kidney Injury (AKI)

NICE: Acute Kidney Injury: prevention detection and management


Οστική Νόσος των Νεφρών

KDIGO CKD-Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD)

KDOQI CKD-Mineral and Bone Disorder (CKD-MBD)


Πολυκυστική Νόσος των Νεφρών

KDIGO Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease (APKD)


Σπειραματικές Παθήσεις

KDIGO Glomerular Disease

EULAR recommendations for the management of ANCA-associated vasculitis: 2022 update

2019 Update of the Joint European League Against Rheumatism and European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association (EULAR/ER-EDTA) recommendations for the management of lupus nephritis


Νεφρολιθίαση

NICE: Renal and ureteric stones: assessment and management


Θεραπείες Υποκατάστασης Νεφρικής λειτουργίας

NICE Renal Replacement Therapy and Conservative Management


Αιμοκάθαρση

KDOQI Vascular Access

KDOQI Haemodialysis Adequacy

Κατευθυντήριες οδηγίες υπουργείου υγείας Κύπρου για την θεραπεία με αιμοκάθαρση


Περιτοναϊκή Κάθαρση

ISPD Guidelines

KDOQI Peritoneal dialysis Adequacy

Κατευθυντήριες οδηγίες υπουργείου υγείας Κύπρου για την θεραπεία με περιτοναϊκή κάθαρση


Μεταμόσχευση

KDIGO Living Donor

KDIGO Transplant Candidate

KDIGO Transplant Recipient

KDOQI Transplantation


UK Kidney Association Guidelines

Θεραπευτικά πρωτόκολλα Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας