Η Εταιρεία

Νεφρολογική Εταιρεία Κύπρου: Ίδρυση και στόχοι

Η Νεφρολογική Εταιρεία Κύπρου (ΝΕΚ) ιδρύθηκε το 2009 ως μη κερδοσκοπική εταιρεία, με σκοπό την ανάπτυξη της Νεφρολογίας / Παιδονεφρολογίας στη Κύπρο και την βελτίωση του επιπέδου παροχής εξειδικευμένων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών Νεφρολογίας σε ενήλικες και παιδιά, με βάση τις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές. Από την ημέρα της ίδρυσής της και μετά, η ΝΕΚ συνέχισε να μεγαλώνει και να αναπτύσσεται με τον αριθμό των μελών της να έχει πλέον σχεδόν διπλασιαστεί.

Στόχοι:

  1. Ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω συχνούς και τακτικής ενημέρωσης, για την υγεία των νεφρών, την διατήρησή της και τα προβλήματα που την επηρεάζουν.
  2. Προώθηση της εφαρμογής μέτρων πρόληψης και επιβράδυνσης της εξέλιξης της χρόνιας νεφρικής νόσου.
  3. Στήριξη της ανάπτυξης και της υιοθέτησης καινοτόμων λύσεων και θεραπειών με σκοπό την διασφάλιση της υγείας των νεφρών, την αντιμετώπιση των νεφρικών παθήσεων και την υποκατάσταση της νεφρικής λειτουργίας
  4. Υποστήριξη και προώθηση της μεταμόσχευσης νεφρού στην Κύπρο.
  5. Ενίσχυση του επιστημονικού υπόβαθρου της νεφρολογικής κοινότητας στην Κύπρο μέσα από την συνεχή εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη των μελών της.
  6. Άσκηση συμβουλευτικού ρόλου, ως η ιθύνουσα επιστημονική αρχή στον τομέα της νεφρολογίας, προς τους αρμόδιους πολιτειακούς και κυβερνητικούς φορείς, με σκοπό την εξασφάλιση των καλύτερων υπηρεσιών Νεφρολογίας / Παιδονεφρολογίας για τον νεφροπαθή ασθενή.