Η Εταιρεία

Νεφρολογική Εταιρεία Κύπρου: Ίδρυση και στόχοι

Η Νεφρολογία στη Κύπρο άρχισε δειλά τα πρώτα βήματα της μόλις στη δεκαετία του 80, αρχικά με οργάνωση Νεφρολογικών Τμημάτων στα δημόσια νοσηλευτήρια, ενώ προοδευτικά αναπτύχθηκε και στον ιδιωτικό τομέα. Ο αρχικά μικρός αριθμός Νεφρολόγων, δεν επέτρεπε για χρόνια τη δημιουργία επιστημονικής Εταιρείας, κάτι το οποίο έγινε κατορθωτό σχετικά πρόσφατα.

Η Νεφρολογική Εταιρεία Κύπρου (ΝΕΚ) ιδρύθηκε μόλις το 2009 ως μη κερδοσκοπική εταιρεία, με σκοπό την ανάπτυξη της Νεφρολογίας / Παιδονεφρολογίας στη Κύπρο και την βελτίωση του επιπέδου παροχής εξειδικευμένων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών Νεφρολογίας σε ενήλικες και παιδιά, με βάση τις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές.

Η ΝΕΚ στοχεύει στη προώθηση και εφαρμογή οιουδήποτε μέτρου που θα συμβάλει στην πρόληψη ή την επιβράδυνση της εξέλιξης ή στην θεραπεία κάθε μορφής νεφρικής νόσου, ενώ υποστηρίζει και προωθεί την ανάπτυξη των μεταμοσχεύσεων νεφρού στην Κύπρο. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η ΝΕΚ συμβάλλει στη συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική υποστήριξη των μελών της, ενώ με κάθε ευκαιρία και με κάθε τρόπο συμβάλλει στη συνεχή ενημέρωση του κοινού στη προσπάθεια προώθησης της νεφρικής υγείας.

Για τον ίδιο σκοπό και με υψηλό αίσθημα ευθύνης, η ΝΕΚ ασκεί το συμβουλευτικό της ρόλο και προς τους αρμόδιους πολιτειακούς και κυβερνητικούς φορείς, για τη εξασφάλιση των καλύτερων υπηρεσιών Νεφρολογίας / Παιδονεφρολογίας προς το νεφροπαθή ασθενή.