Επεμβατική Νεφρολογία – Ο ρόλος του Νεφρολόγου και του Αγγειοχειρουργού

Ημερομηνία: 22 Ιουνίου, 2019 
 10:00
 - 16:45

Η παρεμβατική Νεφρολογία αφορά στην τοποθέτηση δίαυλων καθετήρων σε κεντρικά φλεβικά στελέχη, με ή χωρίς υποδόρια πορεία, σε ασθενείς που θα υποβληθούν σε αιμοκάθαρση ή αφαίρεση, στη τοποθέτηση περιτοναϊκών καθετήρων σε ασθενείς που θα υποβληθούν σε περιτοναϊκή κάθαρση, σε διαδερμικές-ενδαγγειακές παρεμβάσεις με σκοπότη διόρθωση δυσλειτουργικών αγγειακών προσπελάσεων, αλλά και στη διαδερμική νεφρική βιοψία για διάγνωση αιτιών νεφρικής νόσου.

«Επεμβατική Νεφρολογία-Ο ρόλος του Νεφρολόγου και του Αγγειοχειρουργού»

10:00-10:30    Εγγραφές

10:30-10:50    Εισαγωγή περί Επεμβατικής Νεφρολογίας- Τρέχουσες εξελίξεις-Ο ρόλος του Νεφρολόγου (Δρ. Γριβέας Ιωάννης)

10:50-11:10    Τοποθέτηση προσωρινού καθετήρα αιμοκάθαρσης με υπερηχογράφημα  (Δρ. Γριβέας Ιωάννης)

11:10-12:00    Τοποθέτηση μόνιμου καθετήρα αιμοκάθαρσης με υπερηχογράφημα (Δρ. Γριβέας Ιωάννης)

12:00-12:45    Πρακτική εξάσκηση σε μοντέλο

12:45-13:00    Διάλειμμα-καφές

13:00-13:20    Αφαίρεση μόνιμου καθετήρα  αιμοκάθαρσης  (Δρ. Γριβέας Ιωάννης)

13:20-13:40    Επιπλοκές καθετήρων αιμοκάθαρσης και αντιμετώπιση τους  (Δρ. Κουρέας Άνθος)

13:40-14:00    Τύποι αγγειακών προσπελάσεων και προεγχειρητική αξιολόγηση  (Δρ. Φυττή Σκεύη)

14:00-14:20    Επιπλοκές Αγγειακών προσπελάσεων και αντιμετώπιση τους  (Δρ. Κούννος Χρίστος)

14:20-14:30    Συζήτηση

14:30-15:10    Διάλειμμα-Γεύμα

15:10-15:30    Διαδερμική βιοψία ιθαγενούς νεφρού με υπερηχογράφημα σε real time

15:30-15:50    Διαδερμική βιοψία μεταμοσχευμένου νεφρού με υπερηχογράφημα σε real time

15:50-16:40    Πρακτική εξάσκηση σε μοντέλο

16:40-16:45    Συμπεράσματα – Λήξη