Οξεία Νεφρική Βλάβη & Συνεχείς Μέθοδοι Θεραπείας της Νεφρικής Λειτουργίας

Ημερομηνία: 26-29 Οκτωβρίου 2021
Τοποθεσία: Virtual Meeting (Vicenza – Italy)

The webinars contain a compendium of current knowledge on Critical Care Nephrology and cover two main topics:

1) Acute Kidney Injury (AKI) describing the epidemiology, pathophysiology, mechanism, prevention and diagnosis through biomarkers and action strategies in different settings such as cardiac surgery, intensive care unit, cardiology, nephrology and sepsis.

2) Continuous Renal Replacement Therapies (CRRT) describing indications, modalities, prescription and delivery, different techniques and clinical results. Special emphasis will be given to conditions of kidney damage/dysfunction, sepsis, fluid overload and settings such as oncology, cardiology and cardiac surgery, trauma and sepsis, and finally septic shock.

The new sorbents, membranes, machines and therapies available in this field are presented as well as new treatment strategies and recent trials in the field.  Finally, a section will be dedicated to the SARS-Cov-2 pandemic and the consequences in intensive care and nephrology.

Event URL: http://www.irriv.com/courses/events/39th-vicenza-course-on-aki-crrt