Οδηγίες Υπουργείου Υγείας για περιορισμό του COVID-19

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε σε μορφή αρχείου PDF, τον οδηγό του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό μετάδοσης του COVID-19 σε Μονάδες Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) και Αιμοκάθαρσης (ΑΚ).