Μονάδες Αιμοκάθαρσης και COVID-19

Μαθήματα από την εμπειρία του Μιλάνου σχετικά με τη διαχείρηση του κορωνοϊού στις Μονάδες Αιμοκάθαρσης.