ΚΑΡΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ!!!

Η ΝΕΚ ανακοινώνει τη διοργάνωση του φετινού Παγκύπριου επιστημονικού της συνεδρίου.που θα διεξήχθη στη Λεμεσό 11&12 Μαΐου 2024. Θα σας περιμένουμε. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και για εγγραφές θα δημοσιευθούν στις επόμενες εβδομάδες.